Baner 2018
Orzel

Podręczniki 2019/2020

Logo

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

                        klasa VII

              klasa VIII

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

                        klasa II

              klasa III

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE                                                        

TECHNIKUM NR 3 – TECHNIK LOGISTYK                                         

            przedmioty ogólnokształcące                                                          

              klasa I                                                

                        klasa II                                               

                        klasa III                      

                        klasa IV          

            przedmioty zawodowe                                                                     

                        klasa I                                                                                               

                        klasa II-III                               

              klasa IV                                  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA                                                        

            przedmioty ogólnokształcące                                                                      

                        klasa I                                                                                               

              klasa II

              klasa III

            przedmioty zawodowe                                                                     

                        klasa I

              cukiernik                                                                                          

                        fryzjer                                                                                              

                        kucharz                                                                                            

                        mechanik pojazdów sam.                                                                

                        operator obrabiarek skrawających                                                 

                        sprzedawca

                        klasa II-III                                                                                         

              fryzjer                                                                                              

                        kucharz                                                                                            

                        mechanik pojazdów sam.                                                                

                        operator obrabiarek skrawających                                                 

                       sprzedawca

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

TECHNIKUM NR 3 – TECHNIK LOGISTYK

przedmioty ogólnokształcące

klasa I

klasa II                        nieaktywny                                                   

klasa III                       nieaktywny    

klasa IV                       nieaktywny    

klasa V                        nieaktywny

przedmioty zawodowe

klasa I

klasa II                        nieaktywny                                                   

klasa III                       nieaktywny    

klasa IV                       nieaktywny    

klasa V                        nieaktywny

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

przedmioty ogólnokształcące

klasa I

klasa II                        nieaktywny

klasa III                       nieaktywny

przedmioty zawodowe

  cukiernik                                                                                          

            fryzjer                                                                                              

            kucharz                                                                                            

            mechanik pojazdów sam.                                                                

            operator obrabiarek skrawających                                                 

            sprzedawca

                                  

     

<< wstecz