Baner 2018
Orzel

Nabór na rok szkolny 2018/2019

Logo

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR

NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1.TECHNIKUM NR 3  (4 lata)

- technik logistyk
Dalej >

karta zgłoszeniowa>>
 

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 (3 lata)
- na podbudowie gimnazjum
- umowa o praktyczną naukę zawodu

Nowość !!! - nauka w systemie klasowym dla zawodu:

Zajęcia praktyczne odbywają się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej                                                                                                                                                                              

Dalej >

 

3. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3 lata)
- absolwent zsz rozpoczyna od klasy drugiej
Dalej >

 

4. SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

1. Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych określają odrębne przepisy.

2. Rekrutacja do szkoły odbywa się bez wykorzystania systemów informatycznych.

3. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się kandydat, który:

    1) ukończył 18 lat i sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły,

    2) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończył 16 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

    3) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończył 15 lat  i jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.

Dalej >

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

Strona naboru elektronicznego

Karta naboru 2017/2018

 

<< wstecz