Baner 2018
Orzel

Technik Logistyk

Logo
Logistyk

 

 

TECHNIK LOGISTYK  333107

 

 

  • 5 letnie dla absolwentów Szkoły Podstawowej
  • 4 letnie dla absolwentów Gimnazjum

 

 

Karta zgłoszeniowa dla absolwentów szkół podstawowych

Karta zgłoszeniowa dlaabsolwentów gimnzajum

 

Technik logistyk  -   zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem

przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. 

Dlatego zawód Logistyk - obejmuje interdyscyplinarny obszar wiedzy i kwalifikacji z wielu dziedzin, szeroko rozumianej teorii ekonomii, prawa, zarządzania, marketingu, handlu, dystrybucji, tzn. działa od momentu: 

 Pozyskiwania dóbr fizycznych

Zaopatrzenia

Produkcji

Dystrybucji

Eksploatacji (konsumpcji)

do:  Recyklingu  zużytych dóbr

                                                                              

Logistyk jest zatrudniany w firmach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracuje jako koordynator zaopatrzenia i zbytu, spedytor, przedstawiciel   handlowy lub magazynier. Może także pracować także jako specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, także jako administrator taboru i organizator transportu.

Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań.

             Uczniowie w ramach kształcenia będą odbywali miesięczną praktykę zawodową we wrzesińskich przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków, a w czasie nauki mają możliwość doskonalenia dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Grupy językowe uwzględniają poziomy zaawansowania językowego uczniów, a przyszli logistycy poznają także jeden język obcy ukierunkowany zawodowo.

            Uczniowie w zawodzie technik logistyk uczą się oprócz przedmiotów ogólnokształcących także przedmiotów zawodowych tj.:  przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce, język obcy zawodowy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, elementy statystyki, logistyka w procesach produkcji, zarządzanie zapasami i magazynem, procesy transportowe w logistyce, dystrybucja, logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, pracownia logistyczno-spedycyjna, planowanie produkcji i dystrybucji, usługi transportowo-spedycyjne, obsługa jednostek zewnętrznych, pracownia przepływów zasobów i informacji.

Proponujemy naukę dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym, tj. matematykę i geografię.

Zgodnie z nowym systemem kształcenia zawodowego uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk, w trakcie nauki zdają dwie kwalifikacje zawodowe:

AU.22. - obsługa magazynów 

AU.32. – organizacja transportu

 

 

 

<< wstecz