Baner 2018
Orzel

Nauczyciele

Logo

Nauczycielezsznr2 (copy)

mgr Dariusz Bibel - wychowanie fizyczne
mgr Edward Biliński - wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy szkolnej
inż. Marek Błaszczyk - przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości
mgr Maria Chlebik – bibliotekarka,
ks. mgr Bogumił Czuliński - religia
mgr Waldemar Dankowski – historia,  wiedza o społeczeństwie
mgr Andrzej Dawidowicz - wychowanie fizyczne, historia, bezpieczeństwo 
i higiena pracy, historia i społeczeństwo
mgr Dariusz Dobrucki - język niemiecki
mgr Romuald Frąckowiak – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Piotr Gruszecki - przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Krzysztof Harembski -wychowanie fizyczne
mgr Beata Hoffmann-Trocha - wychowanie fizyczne
mgr inż. Marek Jankowski - matematyka, wychowanie fizyczne, chemia
mgr inż. Dorota Kaczmarek - chemia, przedmioty zawodowe
mgr inż. Piotr Kapelak - przedmioty zawodowe
mgr Joanna Kowalewska - język polski
mgr Aleksandra Kubiaczyk - język angielski
mgr Joanna Makowska - matematyka
mgr Danuta Marciniak - matematyka
mgr Tomasz Michalski - wychowanie fizyczne
mgr Maciej Mielczarek - matematyka
mgr inż. Przemysław Moch – biologia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mariola Musielak - przedmioty zawodowe
mgr Małgorzata Nowak - wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Ryszard Olszewski – informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Jacek Pawlaczyk - fizyka i astronomia, chemia
mgr Jacek Pawlak - wychowanie fizyczne
mgr Edyta Raczak - język niemiecki, bibliotekarka, język polski
mgr Alina Sieradzka – geografia, przedmioty zawodowe
mgr Beata Sieradzka - język polski, wiedza o kulturze
mgr inż. Anna Stanisławczyk - przedmioty zawodowe
mgr Hanna Sterczyńska – Bartkowiak - przedmioty zawodowe
mgr Lidia Szczublewska - język niemiecki, język angielski
mgr Beata Szymańska - język niemiecki, przedmioty zawodowe
mgr Łukasz Tokarski - geografia, pedagog 
mgr Aneta Włodarczyk - język polski
ks. mgr Konrad Wysocki - religia