Baner 2018
Orzel

Nauczyciele

Logo

Nauczyciele 1 easy resize.com

NAUCZYCIELE 2021/2022

mgr Dariusz Bibel - wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Celka – przedmioty zawodowe logistyk
mgr Waldemar Dankowski – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
mgr Dariusz Dobrucki - język niemiecki, przedmioty zawodowe logistyk
mgr Paulina Dutkowska - religia
mgr Romuald Frąckowiak – historia, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i społeczeństwo
mgr Piotr Gruszecki - przedmioty zawodowe logistyk, podstawy przedsiębiorczości
mgr Beata Hoffmann-Trocha - wychowanie fizyczne
ks. mgr Marcin Holak - religia
mgr Piotr Jóźwiak - pedagog
mgr inż. Dorota Kaczmarek - przedmioty zawodowe BS1S, chemia
mgr Ewa Kajewska - przedmioty zawodowe BS1S, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Konopka – Adamska – muzyka
mgr Malwina Korcz – język angielski
mgr Joanna Kowalewska - język polski, komunikacja z klientem
mgr Renata Kubczak – nauczyciel - bibliotekarz
mgr Aleksandra Kubiaczyk - język angielski
mgr Radosław Lonka – wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe BS1S
mgr inż. Lech Maciejak – przedmioty zawodowe BS1S
mgr Joanna Makowska - matematyka
mgr Danuta Marciniak - matematyka
mgr Tomasz Michalski - wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Maciej Mielczarek – matematyka, elementy statystyki
mgr inż. Przemysław Moch – biologia, wychowanie do życia w rodzinie, ochrona środowiska
ks. mgr Wojciech Muchyński - religia
mgr Mariola Musielak - przedmioty zawodowe BS1S
mgr Małgorzata Nowak – matematyka, przedmioty zawodowe BS1S, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Paweł Olszewski – przedmioty zawodowe BS1S
mgr Ryszard Olszewski – informatyka, działalność gospodarcza z rachunkowością,
                                          podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
mgr Jacek Pawlaczyk - fizyka, chemia, przedmioty zawodowe BS1S
mgr Jacek Pawlak - wychowanie fizyczne
mgr Hanna Półtoraczyk – nauczyciel - bibliotekarz
mgr Edyta Raczak - język niemiecki
mgr Anika Rewers – język angielski
mgr Alina Sieradzka – geografia, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Beata Sieradzka - język polski, doradztwo zawodowe, komunikacja z klientem
mgr Kamil Silski – przedmioty zawodowe logistyk
mgr inż. Anna Stanisławczyk - przedmioty zawodowe BS1S, podstawy przedsiębiorczości
mgr Hanna Sterczyńska – Bartkowiak - przedmioty zawodowe BS1S i logistyk
mgr Lidia Szczublewska - język angielski
mgr Marcin Szewczyk – wychowanie fizyczne
mgr Beata Szymańska - język niemiecki, przedmioty zawodowe BS1S
mgr Łukasz Tokarski – pedagog
mgr Aneta Włodarczyk - język polski, komunikacja z klientem
mgr Wiesława Wojdyńska – nauczyciel - bibliotekarz