Baner 2018
Orzel

Nauczyciele

Logo

11.09.2013 easy

NAUCZYCIELE 2019/2020

mgr Dariusz Bibel - wychowanie fizyczne
mgr Edward Biliński - wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Celka – przedmioty zawodowe logistyk
mgr Waldemar Dankowski – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Tomasz Dobrowolski – edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka
mgr Dariusz Dobrucki - język niemiecki
mgr Paulina Dutkowska - religia
mgr Romuald Frąckowiak – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Piotr Gruszecki - przedmioty zawodowe logistyk, podstawy przedsiębiorczości
mgr Beata Hoffmann-Trocha - wychowanie fizyczne
mgr inż. Marek Jankowski - matematyka, chemia
mgr Sylwia Jażownik - język angielski
mgr inż. Dorota Kaczmarek - przedmioty zawodowe BS1
mgr Ewa Kajewska - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe BS1
mgr inż. Piotr Kapelak - przedmioty zawodowe BS1
mgr Agnieszka Konopka – Adamska - muzyka
mgr Joanna Kowalewska - język polski, wiedza o kulturze, komunikacja z klientem
mgr Renata Kubczak – nauczyciel - bibliotekarz
mgr Aleksandra Kubiaczyk - język angielski
mgr Radosław Lonka – wychowanie fizyczne
mgr inż. Lech Maciejak – przedmioty zawodowe BS1
mgr Joanna Makowska - matematyka
mgr Danuta Marciniak - matematyka
mgr Tomasz Michalski - wychowanie fizyczne, BHP
mgr Maciej Mielczarek – matematyka, elementy statystyki
mgr inż. Przemysław Moch – biologia, wychowanie do życia w rodzinie
ks. mgr Wojciech Muchyński - religia
mgr Mariola Musielak - przedmioty zawodowe BS1, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Małgorzata Nowak – matematyka, przedmioty zawodowe BS1, wychowawca świetlicy szkolnej
mgr Ryszard Olszewski – informatyka, PDG
mgr Jacek Pawlaczyk - fizyka, chemia, przedmioty zawodowe BS1
mgr Jacek Pawlak - wychowanie fizyczne
mgr Hanna Półtoraczyk – nauczyciel - bibliotekarz
mgr Edyta Raczak - język niemiecki
mgr Anika Rewers – język angielski
mgr Alina Sieradzka – geografia
mgr Beata Sieradzka - język polski, doradztwo zawodowe, komunikacja z klientem
mgr Kamil Silski – przedmioty zawodowe logistyk
mgr Monika Siwa – wychowawca świetlicy szkolnej
mgr inż. Anna Stanisławczyk - przedmioty zawodowe BS1, podstawy przedsiębiorczości
mgr Hanna Sterczyńska – Bartkowiak - przedmioty zawodowe BS1, nauczyciel - bibliotekarz
mgr Lidia Szczublewska - język angielski
mgr Beata Szymańska - język niemiecki, przedmioty zawodowe BS1
mgr Łukasz Tokarski – pedagog, podstawy przedsiębiorczości 
mgr Aneta Włodarczyk - język polski, komunikacja z klientem