Baner 2018
Orzel

Projekt-Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim

Logo

W ramach „ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 „ – Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID – 19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. RPWP.08.03.01-30-0067/20.

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Oświadczenie uczestnika

Regulamin Rekrutacji

Umowa użyczenia

<< wstecz