Baner 2018
Orzel

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Logo

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ramach Ochotniczych Hufców Pracy


 

O przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych może ubiegać się osoba, która:

 1. Ukończyła 15 lat i VI lub VII klasę szkoły podstawowej

 2. Osoba niemająca 15 lat (Kodeks Pracy art.191 2-27), która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej. W takim wypadku wymagane jest :

- zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą macierzystą

- pozytywna opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej

 1. Jest w trudniej sytuacji życiowej spowodowanej np.: niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, zagrożeniem niedostosowania społecznego.


 

Kandydaci do Hufca Pracy składają następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny

 2. Karta zgłoszeniowa do Szkoły Podstawowej Dla Dorosłych (podanie)

 3. Klauzula informacyjna - ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 6. Ostatnie świadectwo szkolne

 7. Opinia Poradni psychologiczno- pedagogicznej zalecającej kształcenie w formie przygotowania do wykonywania określonej pracy

 8. Opinia pedagoga szkoły macierzystej

 1. Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą macierzystą.

 1. 2 Fotografie

 2. Zaświadczenie lekarskie

 3. Umowa o pracę

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

PODANIE


 

<< wstecz