Baner 2018
Orzel

Projekt pn. Nauka - to lubię! - dokumenty

Logo

Logo projekt

Dokumenty do pobrania oraz informacje na temat projektu pn. "Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" realizowanego w ramach "Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020" - Działanie 8.1 "Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa znajdują się na prawym banerze strony lub tutaj.

Dla ucznia:

Regulamin rekrutacji uczniów

Załącznik nr 2 umowa uczestnictwa ucznia

Załącznik nr 3 oświadczenie

Formularz ZSZ nr 2

Dla nauczyciela:

Regulamin rekrutacji nauczycieli

Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1

Umowa uczestnictwa zał. nr 2

Oświadczenie zał. nr 3

 

„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.   >>>>>czytaj więcej