Baner 2018
Orzel

Branżowa szkoła I stopnia Nr2

Logo

Branżowa szkoła I stopnia Nr2

Klasy branżowe przygotowujące do pracy w zawodzie:

Klasy wielozawodowe, w których można zdobyć dowolnie wybrany zawód np.:

 • piekarz, <więcej>

 • cukiernik,<opis zawodu> <prezentacja> <test>

 • stolarz,

 • tapicer,

 • elektryk,

 • lakiernik,

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 • elektromechanik,

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

 • murarz-tynkarz,

 • operator obrabiarek skrawających, 

 • ślusarz, 

 • mechanik - monter maszyn i urządzeń,

 • rolnik,

 • blacharz samochodowy.

wykaz wszystkich zawodów

Klasy wielozawodowe (j.w.) w Oddziale Zamiejscowym w Pyzdrach.

Cykl nauczania – 3 lata.

Zakończenie edukacji – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy.

Uczeń zawiera umowę o praktyczną naukę zawodu w wybranym
przez siebie zakładzie pracy (w razie ewentualnych trudności szkoła
może pomóc znaleźć odpowiedni zakład pracy).

Wymagane dokumenty:
- karta zgłoszenia ucznia (do pobrania dok.1 oraz dok.2),
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- wyniki testów gimnazjalnych,
- 2 zdjęcia,
- karta zdrowia.

<< wstecz