Baner 2018
Orzel

Informacje dla maturzystów

Logo

  • Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – Pytania i odpowiedzi

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/

  • O egzaminie

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

  • Informatory

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2021.pdf

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja2.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_o_przyborach_e8_em_2021.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2021.pdf

  • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/20210419_egzaminy_2021_covid_wytyczne.pdf

 

 

<< wstecz