Baner 2018
Orzel

Informacje dla maturzystów

Logo
  • O egzaminie

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

  • Informatory

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2022.pdf

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – Aktualizacja 1

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/692/informacja_egzamin_maturalny_2022_aktualizacja.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/komunikat_o_przyborach_e8_em_2022.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/692/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2022.pdf

  • Podstawa prawna

https://www.oke.poznan.pl/cms,717,podstawa_prawna.htm

  • Materiały dla uczniów i nauczycieli

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/

  • Arkusze

https://www.oke.poznan.pl/cms,108,arkusze.htm

 

 

<< wstecz