Baner 2018
Orzel

Informacje dla maturzystów

Logo
  • O egzaminie - Informatory - Materiały dla uczniów i nauczycieli

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2023.pdf

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/737/informacja_egzamin_maturalny_2023.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/736/komunikat_o_przyborach_e8_em_2023.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/737/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2023.pdf

  • Podstawa prawna

https://www.oke.poznan.pl/cms,717,podstawa_prawna.htm

  • Arkusze

https://www.oke.poznan.pl/cms,108,arkusze.htm

 

 

 

<< wstecz