Baner 2018
Orzel

Dyrekcja

Logo

Dyrektor szkoły
mgr Maciej Mielczarek

v-ce dyrektor ds. dydaktycznych
mgr inż. Dorota Kaczmarek

v-ce dyrektor ds. wychowawczych
mgr Piotr Gruszecki

kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr inż. Piotr Kapelak