Baner 2018
Orzel

KONKURS POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W JĘZYKU OBCYM

Logo

Do udziału w międzyszkolnym konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych we Wrześni. Celem konkursu jest wykazanie się znajomością języka obcego i bliższe zapoznanie z historią powstania wielkopolskiego w obliczu zbliżającej się setnej rocznicy jego wybuchu.

Dzięki temu konkursowi chcielibyśmy zachęcić wszystkich uczniów do poszerzania swej wiedzy historycznej jak i językowej i dzielenia się nią oraz zachęcania innych swymi działaniami do poznawania naszej historii i kultury.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować  pracę multimedialną: filmik, prezentację, clip lub fotorelację dotyczącą powstania wielkopolskiego. Należy pracę swoją jednak opatrzyć stosownym i samodzielnie przygotowanym komentarzem, wyjaśnieniem w języku obcym.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest ZSZ Nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Wrześni. 

3. Uczestników konkursu należy zgłosić do 30.09.2018 roku, wysyłając zgłoszenie na mail: micik2@wp.pl. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje: 

·        Ilość uczniów zgłaszanych na konkurs
·         Imiona, nazwiska oraz klasę, do której uczęszczają uczniowie
·         Nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna uczniów

4. Prace należy wykonać za pomocą technologii multimedialnych i technik komputerowych [prezentacja (ok. 20 slajdów), filmik lub clip (ok. 5min), fotoreportaż]. Muszą one zawierać komentarz opisujący wydarzenia Powstania Wielkopolskiego w języku obcym, angielskim lub niemieckim, samodzielnie przygotowany przez ucznia (forma pisemna lub ustna – np. komentarz w filmie).

5. Prace należy przesyłać na w/w adres mailowy do dn. 11.11.2018r. W przypadku problemów z przesłaniem prac uczniów drogą mailową prosimy o kontakt pod nr tel: 669 902 982 – Aleksandra Kubiaczyk

6. Najlepsze prace zostaną wybrane przez komisję składającą się z nauczycieli językowców z ZSZ Nr 2, a uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o rezultatach do dnia 30.11.2018 r. 

7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie, a najlepsza praca zostanie nagrodzona.

 
Organizatorzy: ZSZ Nr 2 Września

<< wstecz