Baner 2018
Orzel

Powiatowy Turniej Cukierniczy

Logo

Obraz 231 (copy)

POWIATOWY  TURNIEJ NA NAJLEPSZEGO UCZNIA

W ZAWODZIE CUKIERNIK

Dnia 24 listopada 2015 r. w Cukierni – Kuczora odbył się Powiatowy Turniej Cukierniczy. Wzięli w nim udział uczniowie z ZSZ Nr 2 i ZSS we Wrześni kształcący się w zawodzie cukiernik. Turniej ten stanowi także eliminacje do turniejów wojewódzkich i ogólnopolskich w zawodzie cukiernik.

Do eliminacji przystąpiło 28 uczniów – 11 z klasy III ,  7 z klasy II  i  10 z klasy I.

Uczniowie z klasy pierwszej mieli możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznym i urządzeniami cukierniczymi, przyglądali się pracy starszych kolegów a także ćwiczyli swoje umiejętności wykonując figurki marcepanowe.

Dla uczniów z klasy drugiej i trzeciej turniej składał się z dwóch części:

  • część teoretyczna
    • 50 zadań zamkniętych dotyczących technologii i techniki produkcji cukierniczej
  • część praktyczna – wykonanie:
    • tortu na dowolny temat
    • figurek z marcepana (2 x 2)
    • napisu okolicznościowego z czekolady

 

Prace uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie:

mistrz cukiernik Przemysław Kuczora

mistrz cukiernik Marcin Parysek

mgr inż. Dorota Kaczmarek

mgr inż. Anna Stanisławczyk

 

Uczniowie przystępujący do turnieju pokazali swoje wysokie umiejętności zawodowe. Tematyka prac była różnorodna od tortów urodzinowych, świata wodnego, safari, świata zwierząt Komisja turniejowa oceniała organizację pracy, pomysłowość i zastosowanie nowych technik przy sporządzaniu tortów, technikę modelowania figurek marcepanowych, czytelność i estetykę wykonania napisu z czekolady.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się przy udziale Dyrektora ZSZ Nr 2 p. Macieja Mielczarka i komisji oceniającej:

 

Wyniki z części teoretycznej:

I miejsce                     Wiktoria Bączkiewicz kl. II ku / wz 
II miejsce                    Norbert Krukowski     kl. III ku / wz

III miejsce                  Weronika Fijołek        kl. III ku / wz

 

Wyniki z części praktycznej:

I miejsce                     Roksana Gierszewska            kl. III ku / wz           

II miejsce                    Weronika Fijołek         kl. III ku / wz

III miejsce ex aequo   Wiktoria Bączkiewicz kl. II ku / wz

                                   Małgorzata Snoch      kl. III ku / wz

                                  

Ostateczne wyniki turnieju:

I miejsce                     Roksana Gierszewsk kl. III ku / wz
II miejsce                    Weronika Fijołek        kl. III ku / wz

III miejsce                  Wiktoria Bączkiewicz kl. II ku /wz

IV miejsce                  Norbert Krukowski    kl. II ku / wz              

 

Laureaci odbywają praktyki w zakładzie „Cukiernia-Kuczora” oraz Cukiernia „Cezar” we Wrześni

 

Sponsorzy turnieju:
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni
- Cukiernia Kuczora

 

Informacje prasowe o turnieju
 

<< wstecz