Baner 2018
Orzel

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej

Logo

Informacja dot. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu w placówkach oświatowych dla: ZSZ nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich

 

SUMA UBEZPIECZENIA: 20 000 zł

SKŁADKA: 40 zł (świadczenia podstawowe wraz ze świadczeniami dodatkowymi)

Ubezpieczyciel: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA VIG

                           ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa,    tel. 22 469 69 69

Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas zajęć dydaktycznych oraz w życiu prywatnym.

Przedmiot ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego.

Informacja dla rozdziców

OWU Pakiet Oświata

Zgłoszenie szkody

Druk zgłoszenia szkody

Seria i nr polisy: PWB878084

<< wstecz