Baner 2018
Orzel

Profilaktyka Czerniaka

Logo

Plakat znamie znam je 1  min page 0 easy resize.com

ZSZ nr 2 przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka edycja 2020/2021 realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma we współpracy z Akademią Czerniaka. Celem programu jest upowszechnianie wiedzy na temat czerniaków, budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży .

<< wstecz