Baner 2018
Orzel

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Logo

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z naszej szkoły Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwóch uczniów:

  • Anita Rydlewska – technikum 4-letnie
  • Marcel Frankowski – technikum 5-letnie

Składamy im gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

 

<< wstecz