Baner 2018
Orzel

Płatny staż dla uczniów kl. 1 LT

Logo

KOMUNIKAT

W ramach projektu 8.3.1

„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

rusza nabór na staż u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

dla 12 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Za udział w stażu uczestnik Projektu otrzyma stypendium.

 

WYMAGANIA – uczeń kl. I w roku szkolnym 2020/20201 w zawodzie technik logistyk

 

TERMIN

lipiec / sierpień 2021 (150 h ok. 4 tygodni)

 

Do Projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie na podstawie prawidłowo złożonego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w § 4 niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) należy złożyć u Szkolnego Koordynatora Projektu na adres

e-mail lub przez e-dziennik w terminie do 30.04.2021 do g. 12:00

O wynikach rekrutacji i harmonogramie stażu każdy zostanie poinformowany w kolejnym etapie rekrutacji.

 

Szkolny Koordynator Projektu

Dorota Kaczmarek

dorota.kaczmarek@wp.pl

 

<< wstecz