Baner 2018
Orzel

Rusza nabór na bezpłatne kursy

Logo
W ramach projektu 8.3.1
„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”
rusza nabór na bezpłatne kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień i umiejętności zawodowych
I semestr 2021/2022
WYMAGANIA – ukończone co najmniej 18 lat (w dniu rozpoczęcia kursu)
1. kurs spawania TIG 10 osób listopad 2021
2. kurs na uprawnienia energetyczne do 1 kV 10 osób wrzesień 2021
3. kurs obsługi wózka widłowego z wymiana butli gazowych 15 osób wrzesień 2021
październik 2021
Bez ograniczeń wiekowych:
1. kurs kadry i płace 15 osób wrzesień 2021
Do Projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie na podstawie prawidłowo złożonego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1,2,3 do Regulaminu) zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w § 4 niniejszego Regulaminu.
Formularze należy złożyć u Szkolnego Koordynatora Projektu
(Dorota Kaczmarek - s. 116)

<< wstecz