Baner 2018
Orzel

"NARODOWE CZYTANIE 2021"

Logo

1

"NARODOWE CZYTANIE 2021"
Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". 3 września w auli szkolnej uczniowie klasy 1LT i 4LT zagłębili się w lekturę fragmentów "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.
Koordynatorką akcji była pani Aneta Włodarczyk, która rozpoczęła spotkanie i wprowadziła zebranych w tematykę i klimat utworu.
Głos zabrał pan dyrektor Maciej Mielczarek, który w swoim wystąpieniu podkreślił ponadczasowość cech i zachowań postaci ukazanych w utworze G. Zapolskiej.
Pani Joanna Kowalewska odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników akcji.
"To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji"– napisał Prezydent RP Andrzej Duda.
Z Kancelarii Prezydenta RP otrzymaliśmy oprócz listu i materiałów promujących akcję tradycyjną pieczęć pamiątkową.

<< wstecz