Baner 2018
Orzel

Informacja oraz dokumenty dot. ubezpieczenia NNW

Logo

Informacja dot. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu w placówkach oświatowych dla: ZSZ nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich


 

SUMA UBEZPIECZENIA: 20 000 zł

SKŁADKA: 39 zł (świadczenia podstawowe wraz ze świadczeniami dodatkowymi)

Ubezpieczyciel: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA VIG

ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, tel. 22 469 69 69

Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas zajęć dydaktycznych oraz w życiu prywatnym.

Przedmiot ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego.


Seria i nr polisy: PWC064785

 

<< wstecz