Baner 2018
Orzel

Konkurs na nowe logo Szkoły

Logo

Regulamin konkursu na logo Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
1.Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 we Wrześni
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
- w konkursie mogą brać wszystkie zainteresowane osoby: uczniowie,absolwenci, nauczyciele, i
przyjaciele naszej szkoły.
- pracę konkursową należy przesłać w okresie 29.04.2022r. do 31.05.2022 r. na maila:
kekonomik@gmail.com
- w mailu z załączoną pracą konkursową należy podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu,
-prace konkursowe są projektami autorskimi wykonanymi przez osoby je przesyłające
- prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
- uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni .
- uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
- osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
- o sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
4. Forma logo w pracy konkursowej
- praca zostaje przesłana w formie grafiki wektorowej, preferowany format SVG
- logo powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,
- logo nawiązuje do historii szkoły, architektury budynku lub kształconych kierunków. Jest łatwo
identyfikowane ze szkołą
- praca w nie może zawierać elementów obraźliwych.
5. Kryteria oceny prac konkursowych
- nawiązanie projektu do cech charakterystycznych szkoły,
- oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł
- czytelność i funkcjonalność projektu,
- estetyka wykonania projektu.
6. Rozstrzygnięcie konkursu
- w wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa (składająca się z dyrekcji i
zespołu do spraw promocji szkoły) wyłania zwycięzcę konkursu.
- dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda.
- planowana data ogłoszenia wyników: czerwiec 2022 r.
- wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego
projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

<< wstecz